Ένα δίκτυο στην Κύπρο για τις επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις χώρες καταγωγής/προέλευσής τους

Η μετανάστευση, καθώς και η επιστροφή μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, είναι φλέγοντα θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε σχέση με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Additional information